Εκδόσεις

             
To Πρώτο αστρολογικό λογισμικό στο <σύννεφο>!
Αστρολογία σε απ’ευθεία σύνδεση - οπουδήποτε, οποτεδήποτε! 
bronze silver gold gold-dollar dragon-small Vedic
 Εκδόσεις: AstroApp Δωρεάν  AstroApp Παραδοσιακή-- Βασική  AstroApp --Επαγγελματική  AstroApp Οικονομική Χρυσός AstroApp
Ανατολικ
Vedic
 Price  Free Price: $38.97 From $12.99
From $59.99  From $8.88  From $5.99
 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Γενικά χαρακτηριστικά            
Τύποι Ζωδιακού (Τροπικό/Κοσμικό/13 Ζώδια / Γαλακτικό) 2   4*     4*  4*   
Συντεταγμένες Συστήματα   5    
Ενότητα Συναστρίας  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Ουρανού, φανταστικά και φορείς WVA

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
12 είδη Σεληνιακές Υποπερίοδοι check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Τροχοί Τέχνης check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Στυλ Τροχών Προεπιλογής 42  42     
Στυλ Ωροσκοπίου Τετράγωνο (της Δυτικής και Βεδικής)  4    
Συστήματα Οίκων  39  39  39     
Κοινωνικά Δίκτυα   Facebook μόνο 365+ sites  365+ sites  365+ sites  365+ sites   
Αστέρες    990 990  990     
Αστεροειδείς 0 0 93,000 93,000    
Αστρολογία Deep Sky check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Κινητό / Πίνακες στήριξης συσκευών check-mark-small check-mark-small check-mark-small check-mark-small check-mark-no   
Τεχνικές Πρόβλεψης            
Πρωτοβάθμιες Οδηγίες check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Περσικές Οδηγίες check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Περιοδικές Οδηγίες check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Οδηγίες μέσω Ορίων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Πρόοδοι check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Επιστροφές check-mark-no Τακτική 5 είδη 5 είδη (Τακτική, Κινητική, Φάσης, Προσωπική, Wynn Key) check-mark-no   
Διανομές Ηλιακής Επιστροφής check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small   check-mark-no  
Είσοδοι Πλανητών σε (Ζώδια-Οίκους) check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Πλανητικά Τόξα
check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Profections 1 μέθοδος 2 μέθοδος 2 μέθοδος 2 μέθοδος check-mark-no   
Firdaria check-mark-no 2 μέθοδος 2 μέθοδος 2 μέθοδος check-mark-no   
Ελληνιστική χρονικών Κυρίων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Καταχωρήσεις Διελεύσεων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Διελεύσεις μέσω Τροχών check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Δυναμική διελεύσεων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αναζήτηση Γεγονότων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αναζήτηση εκλείψεων
check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Huber Σημεία Ηλικίας check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Vedic            
Dashas check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Shadbala check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Gochara check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Ashtakavarga check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Sarvatobhadra check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Panchanga check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Vedic Dignities check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Vedic Planetary Relationships check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Ashtakoota check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Upagrahas check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Arudhas check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Sphutas check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Special Lagnas check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Special Lagnas Editor check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Advanced Yoga Editor check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Pre-defined Yogas check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
KP Astrology check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Vedic Progressions check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Dashas Progressions check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Bhrigu Progressions check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Graha Samaya check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Vedic Settings check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no  check-mark-no 
Οικονομικές            
Βάση δεδομένων για 6470 + εταιρείες των ΗΠΑ check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   

Βάση δεδομένων για 230 + εταιρείες της Αυστραλίας

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   

Βάση δεδομένων του Bill Meridian 2115 + Πρώτα Ωροσκόπια
Εμπορίου (ΗΠΑ <Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χονγκ Κονγκ και της Αυστραλίας)

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Δυνατότητα να προσθέσετε / επεξεργαστείτε τα Πρώτα εμπορικά και άλλα οικονομικά Ωροσκόπια check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Σύνθετη αναζήτηση με προσαρμόσιμα φίλτρα και πολύπλοκους Boolean κανόνες check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Στατιστικά γραφικών για ωροσκόπια χρηματοπιστωτικών ομίλων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Τροχοί Τιμών check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Δυνατότητα να υπολογίσετε εκ νέου όλα τα οικονομικά ωροσκόπια με διαφορετικές ρυθμίσεις check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Γραφήματα διαπραγμάτευσης μετοχών / Γραφήματα ** check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Γραφήματα τύπου κεριών check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Ζωντανά στοιχεία για τα αποθέματα ροής check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Ιστορικά δεδομένα των συναλλαγών αποθέματα για έλεγχο από προηγούμενα στοιχεία check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Δυνατότητα να εμφανίσετε 5 είδη άστρο- γεγονότα στο στατιστικό πίνακα τύπου με κεριά check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Ευέλικτες μορφές φίλτρων Διελεύσεων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   

Ανατολικό

           
I Ching και Δυτική Αστρολογία check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
I Ching και Ζωδιακός με 13 ζώδια check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Πυλώνες του πεπρωμένου check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Αστρολογία του Μωβ Αστεριού (Zi Wei Dou Shu) check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Μεταφράσεις του Zi Wei Dou Shu check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Ωροσκόπιο Ηλιακών όρων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Πίνακες του Di Zhi check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
4 μέθοδοι υπολογισμού του κινέζικου  Hsiu check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Κινέζικο στυλ Ωροσκοπίου check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
απωνική Αστρολογία (Ωροσκόπιο Sanmeigaku , Lo Shu, ιατρικού Lo Shu) check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Θιβετιανές Δυνάμεις (Mewas, Parkhas, ) check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   
Μογγολικό (στυλ τροχού του Βούδα και ερμηνείες) check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small   

Παραδόσεις

           
Βεδική Αστρολογία check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Γενικευμένες Πλανητικές Ώρες check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Μάγια Πλανητικό Ωροσκόπιο check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Μαγεία
check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
13-Ζώδια check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  PARTIAL   
Huber Ηλικία / Huber proLuna διαγράμματα check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Rudhyar Ωροσκόπιο με Ηλικίες

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Τμήμα Ωροσκόπια Χρυσού check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Τομείς Gauquelin 

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Κοσμογράμματα / Ουράνιαν ωροσκόπια 

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Δρακωνικός και Πλανήτες-με βάση τα ωροσκόπια check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αντισκιές  και Κόντρα Αντισκιές check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αρμονικές (κανονικές, ηλικίας, πλανητικά τόξα) check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Ιατρικά Ωροσκόπια

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ωριαία check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Mundoscopes

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Μετασχηματιστικά Ωροσκόπια check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Υπερτιθέμενα / Ωροσκόπια Ισορροπίας check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ωροσκόπια Περιοχής check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ωροσκόπια Novenic check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
λανητικά Ωροσκόπια Δεσμών check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Προγενέθλιες φάσεις Σελήνης check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Εποχικά Ωροσκόπια

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Εκλογή / Εργαλεία Διόρθωσηςl check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Ωροσκόπια Προσωπικότητας

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ηλιοκεντρικά και Τοποκεντρικά  Ωροσκόπια check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Λεπτομέρειες             
Πίνακας Αξιών check-mark-small check-mark-small check-mark-small check-mark-small check-mark-no   

Επέκταση Αξιών και Λίστα με μοίρες

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αμοιβαίες Υποδοχές check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Οίκοι Επικυρίαρχων check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Πλανητικές Ώρες check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Σεληνιακές Ημέρες (μέθοδοι υπολογισμού)  0 1 4 4 check-mark-no   

Σεληνιακές Υποπερίοδοι

check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Πινάκες όψεων  2 3 5 5 check-mark-no   
Λίστα Όλων των Συστημάτων Οικοθεσίας check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Όλες οι τοποθετήσεις Οίκων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Λίστα με όλες τις Αρμονικές check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αλυσίδες Εξουσιαστών check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Διάφορα Στοιχεία ( Σελήνη Κενή Πορείας, της ιδιοσυγκρασίας, Ζωοδότη, Θεριστή Ψυχών, κλπ) 

check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ελληνιστική Λεπτομέρειες check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Χρόνοι Ζώδιων για να γίνουν Ωροσκόποι

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Λεπτομέρειες Πλανητών
check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Δεσμοί και αψίδες

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Parans check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ηλιακές Εκδηλώσεις check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ηλιακά φαινόμενα check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Μεσοδιαστήματα

check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ημερολόγια check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Στατιστικά / Διαγράμματα (συμπεριλαμβανομένων Συναστρίας και ομάδων)) 0 2 8 9    
Καταχωρήσεις            
Παραγωγή Εφημερίδων check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Γραμμική Εφημερίδα check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Τούνελ του χρόνου check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Φάσεις Σελήνης χρόνογράφημα σήραγγας check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Αραβικά μέρη check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Εκθέσεις-Ραπόρτο            
Ερμηνείες για Σεληνιακές Υποπεριόδους check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ερμηνείες για Σεληνιακές Υποπεριόδους
check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Ερμηνείες Γενέθλιες / Διελεύσεων
check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ερμηνείες Βεδικής- Σεληνιακές Διελεύσεις Οίκων
check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ερμηνείες Σταθερών Λαμπερών Αστέρων
check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   

Εργαλείο AstroScribe

check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   check-mark-small  

Ηλεκτρονική συνεργασία

check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
 Χάρτες            
Τοποθεσία check-mark-small  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Σεισμοί check-mark-small  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Ηλιακά Μονοπάτια Εκλείψεις check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Βοηθητικά προγράμματα / Εργαλεία            
Δυνατότητα να αποθηκεύσετε / επεξεργαστείτε / διαγράψετε ωροσκόπια check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Δυνατότητα να προσθέσετε Ωροσκόπια στα Αγαπημένα check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εισαγωγή από άλλα προγράμματα check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εξαγωγή βάσης δεδομένων ωροσκοπίων σε XLS, CSV, QCK, XML check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εξαγωγή σε PNG εικόνες check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εξαγωγή σε PDF check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εξαγωγή σε MS Word check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προβολή ωροσκοπίου σε ξεχωριστό παράθυρο check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εκτύπωση-Προεπισκόπηση LIMITED FULL FULL FULL check-mark-small   
Δύο Τροχοί check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Πολλοί Τροχοί check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Προκαθορισμένες Σελίδες 0 1 ALL ALL    
Αναζήτηση Ωροσκοπίων: Βασικά check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Αναζήτηση Ωροσκοπίων: Προηγμένα (οικονομικά) check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
Χαρακτηριστικά Γρήγορης Δημιουργίας check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Ημερολόγιο Ραντεβού check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Διαχείριση Πελατών check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Φιλοφρονήσεις check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Σελίδα Σχεδιαστού check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
Σχεδιαστής τροχού check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-no   
3D κινούμενα σχέδια Ήλιου check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
3D Κινούμενα σχέδια Ζωδιακού check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
APIs check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small   check-mark-no  
Βοήθεια σε απευθείας σύνδεση check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προσαρμογές            
Δυνατότητα να ορίσετε προσαρμοσμένο υπόβαθρο για τα Ωροσκόπια check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προεπιλογή Θέσης check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προεπιλογή συστήματος Οίκων check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προεπιλογή συστήματος Συντεταγμένων check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προεπιλογή ζωδιακού (εκτός από 13 σημεία και Γαλακτική check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προεπιλογή μορφή ημερομηνίας και ώρας (7 είδη) check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Προεπιλογή για την κρυπτογράφηση Ωροσκοπίων check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Εγγραφή σε Συστήματα Διακυβέρνησης check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Συστήματα Έξαρσης check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Συστήματα Τριπλότητες check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Συστήματα Όροι / Όρια 0 5 5 5    
Συστήματα Δεκανών / Πρόσωπα check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Συστήματα βαθμολογίας Επικυρίαρχων  1 (προεπιλογή μόνο) 3 3 3    
Μέθοδοι υπολογισμού Γαλακτικού Κέντρου
0 0 3 3 check-mark-small   
Στυλ Wheel Προεπιλογή 0 0 >45 >45 check-mark-small   
GPH Μέθοδοι υπολογισμού 0 0 2 2 check-mark-no   
Αληθινοί έναντι Μέσου Δεσμού check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Τροχιές vs Moety check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Δείκτης στάσης check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Όψεις (χρώματα, τροχιές, στυλ γραμμής, σετ όψεων) check-mark-no ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ  ΠΛΗΡΗΣ check-mark-small   
Επισήμανση  Όψεων ( ανοχή τροχιάς, εφαρμογή έναντι διαχωρισμού) check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Πλανήτες / Αντικείμενα (χρώματα, σφαίρες, ορατότητα) check-mark-no ΜΕΡΙΚΗ  ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΗΡΗΣ check-mark-small   
Εκδότης Αραβικών Ανταλλακτικών check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Χρώματα (Ζώδια, Οίκοι, φόντο) check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Γραμμή εργαλείων / παράθυρα προσαρμογών check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Ρυθμίσεις εισαγωγής / εξαγωγής check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Άλλα            
Φόρουμ: Γενικές συζητήσεις, Προτάσεις, Τεχνική Ερωτήσεις & Απαντήσεις check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Χρώματα (Ζώδια, Οίκοι, φόντο) check-mark-no  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small   
Ενημερώσεις            
Σφάλματα Διορθώσεις / μικρές βελτιώσεις
check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small  check-mark-small check-mark-small   
Δωρεάν Αναβαθμίσεις ****** check-mark-no  check-mark-no         check-mark-small ***  check-mark-small *** check-mark-small***   
Τακτικές αναβαθμίσεις Ωροσκοπίων Πρώτου Εμπορίου -Βάση δεδομένων Εμπορίου check-mark-no  check-mark-no  check-mark-no  check-mark-small  check-mark-no   
 Διάρκεια  Unlimited  1 Year Monthly, quarterly, yearlyduration subscriptions are available. Monthly, quarterly, yearly duration subscriptions are available. Monthly, quarterly, yearlyduration subscriptions are available.  
 Τιμή  Free Price: $38.97 From $12.99
From $59.99  From $8.88 From $5.99
 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

*     Not all features support Galactic and 13-Signs Zodiacs.
**   At least 20 minutes delay for live streams, no intra-day data for already completed trading days. 
*** Free upgrades depend on the length of your subscription. While your subscription is active, all upgrades will be provided Free of charge. We reserve the right to change future subscription prices without notice.