Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new version of the AstroApp Financial Gold Edition!

The most prominent features are:

 • Research Module
 • Investment Strategies Backtesting Module
 • Linear Transits and stock prices

New Features:

Financial Gold Edition:

1. Research Module:


Define astrological events search criteria based on:

  • Custom Points
  • Planets
  • Major Asteroids
  • Unknowns and Fictitious objects
  • Arabic Parts
  • Object positions (such as Rulerships, antiscion, contra-antiscion, and so on).
 • Research and backtest stock prices correlations for any of the user-defined astronomical and astrological events.
 • Research current transit correlations and transit to first trade horoscopes.
 • Compare projected profitability and annualized returns for long and short trades that are based on astrological configurations.
 • Analyze both individual stocks and entire portfolios.
 • View price correlations as tables and graphs (multiple types of chart types such as radars, lines, areas, bars, and so on.
 • Compare and rate astro events based on their projected market performance.
research graph bar save research graph bars

 

 

 

 

 

 

2. Trading and Investment Strategy Module:

 • Define your investment Strategies based on astrological and astronomical events.
 • Analyze and compare your Astro Strategies.
 • Benchmark and backtest your Astro Strategies against the Buy-and-Hold strategy profitability.
 • Define your Investment Strategies based on the Research Module analysis.
 • Ability to rate and compare the Astro Strategies based on their projected returns.
trading investment strategies research graph doughnuts details

 

 

 

 

 

 

3. Linear Transits and Stock Markets:

 • Generate Linear Transits with superimposed stock prices (7 types of prices: Open, Close, High, Low, Adjusted, Average, Adjusted Average).
 • Linear Transit graphs with Trading Volume information.
 • Linear Transits and Market Volatility.
 • Transits through 12 Signs Zodiac, 13 Signs Zodiac, and through First Trade Horoscopes' Houses.
fin graph with volatility research graph areas

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT NOTE:

 • Before investing, consider the investment objectives, risks, charges, taxes, and expenses.
 • Past performance is no guarantee of future results. Keep in mind investing involves risk. The value of your investment will fluctuate over time and you may gain or lose money.

Holidays SALE!

Receive 10% off your next subscription to the AstroApp Pro, Oriental, or Financial Gold Editions. Just use this coupon when subscribing: CYBERASTRO10