Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp Facebook App!‏

Facebook App and Facebook Mobile App!

AstroApp is going Social! We are very excited to announce that AstroApp is now available as a Facebook App and as a Facebook Mobile App!

With AstroApp on Facebook you can share your charts, post them on your Timeline and to your Facebook albums, create charts of your friends, generate linear transits for your status updates, use Facebook Chat for sending charts and just have fun with all the standard Facebook functionality integrated in AstroApp.

  • To install AstroApp on Facebook, simply log in to your Facebook account and search for AstroApp or go to the Home page of AstroApp on Facebook: http://apps.facebook.com/astro_app
  • As long as you are using the same email in your AstroApp and Facebook accounts, your existing AstroApp and AstroApp Facebook accounts will be automatically linked and kept in sync.
  • AstroApp on Facebook is available for all Editions: Free, Traditional Basic, Pro, Oriental, and Financial Gold.
  • Both AstroApp on Facebook and AstroApp Facebook Mobile are available in 8 languages.

But wait, there's more! You can now register and log in to AstroApp using Instagram, Google+, Twitter, Windows Live, LinkedIn, Amazon, and Meetup accounts (if you use the same email address for any of those accounts and for AstroApp).

Facebook AstroApp Features Overview:

1. Ability to share your charts and chart details.
2. Ability to post charts to your timeline and to Facebook photos/albums.
3. Use your Facebook photos as chart backgrounds.
4. Create charts for your friends who are using AstroApp.
5. Generate Linear Transits graph for your Facebook status updates.
6. Use Facebook Chat/Messenger to drag and send your charts.
7. Ability to log in to the standalone AstroApp using your Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Amazon, MeetUp, Windows Live, and LinkedIn accounts.

facebook astroapp1 facebook photos
facebook status transits facebook friends charts table
facebook bg photo1 facebook bg photo2