Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features in this release include:

  • Native UI enhancements for smartphones (iOS, Android, Win)
  • Advanced Search and chart database scanning modules
  • Financial astrology additions and enhancements (currency exchange rates research, commodities data, etc).

New Features in each Edition:

Free, Traditional Basic, Pro and Financial Gold Editions:

1. Smartphones UI enhancements:

android landscape art wheel android landscape art wheels
android landscape astrocartography android landscape ptolemaic climes map
android landscape medical astrology android landscape transits
android portrait custom background iphone new chart entry iphone6 map new chart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AstroApp Pro and Financial Gold:

1.  Advanced Chart Search module:

  • Search formulas of unlimited complexity and depth
  • 16 types of search criteria
  • 9 types of object modifiers
  • Hundreds of search criteria parameters
  • AND, OR, XOR, NOT Boolean operators
  • All planets, points, houses cusps, lunations, major asteroids are included
  • Ability to build, save and reuse search criteria and complex search formulas.
advanced search charts financial charts scan

 

 

 

 

 

 

2. Primary Directions table improvements.

3. PDF printing enhancements for the Dignities table.

Financial Gold Edition:

1. Advanced financial charts scanning module. The module is similar to the Advanced Chart Search module and is capable of reusing regular chart search criteria for financial astrology requirements (such as first trade horoscopes searches).
2. Ability to graph transits along with currency exchange rates correlations (all major currencies).
3. Commodities added to all Financial modules (historical commodities prices, multiple versions of first trade horoscopes, etc).
4. 30 new Industries and 3 Sectors added to all Financial Search filters.
5. Ability to merge multiple research results into single cumulative study with combined data sets.
6. Ability to open first trade charts from the Search Results table with a single click.
7. More than 50 USA companies added or updated.