Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features in this release include:

AstroApp can now run on browser-enabled Smart TVs.
Windows smartphones enhancements.
AstroApp is now available in Portuguese!
Local Space Maps.
Financial astrology: Indian market support (first trade charts, prices, sidereal calculations).

New Features in each Edition:

Free, Traditional Basic, Pro and Financial Gold Editions:

1. All Editions of AstroApp including Facebook Apps are now available in Portuguese.
2. All Editions of AstroApp can be run on browser-enabled Smart TVs.
3. Windows Smartphones UI enhancements:

win phone nokia astrodynes landscape win phone nokia astrodynes pie landscape
win phone nokia landscape win phone nokia map quake landscape
win phone nokia  prim dirs landscape  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AstroApp Pro and Financial Gold:

1. Local Space Maps using classical and Rhumb line methods.
2. Ability to add any fixed star, Arabic Part, any fictitious or special body and any custom points to charts.
3. Multi-wheels enhancements:

3.1. Multi-Wheels now support up to 5 charts.

3.2. Black and White multi-wheel style added. This style is designed for books publishing related work.

4. Linear Transits: ability to calculate transits in Signs using 30 pre-defined ayanamsa values and using any custom (user-defined) ayanamsa.
5. Fictitious Objects, Uranian/Hamburg Planets, Dark Stars, and Special Points tables: ability to toggle between 12 Signs and 13 Signs Zodiac added.
6. Exact time of the events added to the Advanced Transit Search results table.
7. Increased precision of 13 signs position calculations.

Financial Gold Edition:

1. Indian NSE market support added:

  • 1,528 First trade charts for NSE market added.
  • Indian stock prices data feeds and ~20 years of historical data added with the ability to use such data in the Price Wheel, Stock Prices transits, and Research modules.
  • Ability to filter NSE stocks by market and Industries.
  • 2-way currency rate conversions for INR (Indian Rupees)

2. Research Module: ability to filter out events by trading days (by week days).

3. Ability to calculate Stock price transits and Currency conversion rates transits in Signs using sidereal/Vedic Zodiac (30 pre-defined ayanamsas and user-defined ayanamsa values).

4. More than 90 USA companies added or updated.