Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features in this release include:

 • Traditional and Modern Mundane Astrology modules.
 • AstroApp is now available in Japanese!

New Features in each Edition:

Free, Traditional Basic, Pro and Financial Gold Editions:

1. All Editions of AstroApp including Facebook Apps are now available in Japanese.

Traditional Basic, Pro and Financial Gold Editions:

1. Two new Year length settings for all Medieval time lords, Hellenistic time lords, and Vedic dashas.
2. ISO Date format option added to User Settings.

AstroApp Pro and Financial Gold:

Traditional Mundane Astrology module:

1. Great Conjunctions:

 • Traditional Great Conjunctions
 • Middle Conjunctions
 • Lesser Conjunctions

2. Mundane Time Lords (Turns)
3. Mighty Firdaria:

 • Big, Middle, and Lesser Mundane Firdaria.
 • 6 year types: Tropical, Sidereal, Egyptian/Hellenistic, Abu Ma'shar, Masha'allah, Bija correction.
 • 2 traditional Chronology options according to Abu Ma'shar and Masha'allah.

4. Mundane Directions:

 • Mundane Directions in RA and Longitude.
 • 6 Time Keys: Umar al-Tabari, Ptolemy, Naibod, Cardano, Placidus, Symbolic Degree.
 • Ability to turn latitude of significators on and off.

5. Mundane Profections:

 • 3 Traditional Types: Big, Middle, Lesser
 • 6 year length types
 • 6 profection methods:
  • ASC of the Ingress of the current Triplicity Shift
  • MC of the Ingress of the current Triplicity Shift
  • From the Sign of the Triplicity Shift
  • ASC of the Ingress of the nearest Great Conjunction
  • MC of the Ingress of the nearest Great Conjunction
  • From the Sign of the nearest Great Conjunction

6. Ability to create local and relocated charts for the mundane events such as Great Conjunction dates, Time Lord change dates, Mighty Firdaria periods, and so on.
7. Ability to export all tables into PDF format.
8. BC and AD dates support.

Modern Mundane Astrology module:

1. Planetary Cyclic Indexes graphs.
2. Barbault Index graph.

great conjunctions mundane directions

planetary cyclic index-600

10,000 more Deep Sky objects added (stars, exoplanets, etc).

Financial Gold Edition:
1. More than 20 US companies added or updated.