Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features:

 • Multi-Charts Transits Calendar
 • Financial Astrology enhancements for FOREX traders and researches
 • New AstroApp APIs features
 • Planetary Cycles
 • Deep Sky module enhancements

New Features in each Edition:

AstroApp Pro, AstroApp Vedic and Financial Gold:

1. Rasi Drishti table (Jaimini astrology).

AstroApp Pro and Financial Gold:

 1. Multi-charts Transits Calendar
  • Generate transit calendars for groups of charts
  • Interactive Calendar components
  • Ability to export calendars to PDF and HTML
  • Print-preview option
 2. Planetary Cycles module
 3. Antiscion/Contra-Antiscion table with the ability to add antiscions to charts with one click
 4. Deep Sky module enhancements. Plus the recently discovered nearby Trappist exosolar planetary system has been added.
 5. New AstroApp APIs functionality:
  • Uranian Dials / modulus calculation support
  • Expedited provisioning
  • New calculation utility functions

Financial Gold Edition:

 • Research Events listing. Ability to export to Excel or XML for off-line research and analysis.
 • Financial Astrology for FOREX traders: ability to conduct research analysis for currency conversion rates.
 • Ability to search companies based on their exact IPO (first trade) dates.
 • More than 30 US companies added or updated.
 events list zoomed progressions list