Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!
Major new features:

 • Multiple additions to the Primary Direction module
 • New UI skin optimized for modern mobile devices
 • New Vedic components

New Features in each Edition:

Free, Traditional Basic, Vedic, Oriental, Pro and Financial Gold Editions:

 1. Updates and additions to the Cites Database, Time Zones database updates.

AstroApp Pro, AstroApp Vedic and Financial Gold:

 1. Karakas (Jaimini tradition)
 2. New Vedic Page Designer components
 3. New UI interface (new UI skin). Optimized for both Desktop and Mobile devices.

AstroApp Pro, and Financial Gold:

 1. Primary Directions additions:
  • Primary Directions to Fixed stars
  • 7 new time keys including Brahe, Umar, Plantiko, Kündig, Synodic Year and others.
  • Traditional converse and neo-converse directions
  • Ability to filter directions by direction Arc
  • Ability to include/exclude Promissor latitude
 2. Ability to filter Arabic parts listing by text and by formulas of unlimited complexity
 3. Raw Goddess 13-houses house system
 4. Deep Sky module enhancements. More than 7,000 Deep Sky objects added.
 5. Stations table. The ability to create charts for station events with a single click.
 6. Two new wheel styles
 7. New fictitious objects added.
13h RawGoddess violet astroapp 13h RawGoddess plain astroapp
skin tahoe  dark matter
arabic parts filter  

Financial Gold Edition:

 1. Data feed updates.
 2. More than 50 US companies added or updated.