Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

New release of AstroApp!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features:

 • Financial Module updates: W.D. Gann planetary lines module; Bitcoin.
 • Returns Animation.
 • Traditional Basic Training videos by Christopher Warnock.

New Features in each Edition:

Free, Traditional Basic, Vedic, Oriental, Pro and Financial Gold Editions:

 1. Updates and additions to the Cites Database, Time Zones database updates.
 2. New training videos by Christopher Warnock*.

AstroApp Pro, and Financial Gold:

 1. Animation module:
  • Ability to animate all 5 types of returns.
  • Animate returns for the Sun, the Moon and all the Planets.
 2. Chart Analysis module. Ability to analyze charts based on user-defined and pre-defined criteria.
 3. Ability to save Transit Search criteria.
 4. New table of Aspects to House Cusps.
house cusp aspects

 

 

 

 

 

 

Financial Gold Edition:

 1. Data feed updates.
 2. W.D. Gann module: planetary support and resistance.
 3. Bitcoin currency conversion and trading data.
 4. More than 30 US companies added, 20+ updated.
gann planetary lines gann planetary lines chart

* Christopher Warnock is a prominent traditional astrologer and the leading traditional astrological magician. He has a number of traditional astrology courses including a Horary Astrology Course http://www.renaissanceastrology.com/horaryastrologycourse.html

Natal Astrology Course: http://www.renaissanceastrology.com/natalastrologycourse.html

Electional Astrology Course: http://www.renaissanceastrology.com/electionalastrologycourse.html

and his specialty the Astrological Magic Course: http://www.renaissanceastrology.com/astrologicalmagiccourse.html


Christopher recommends AstroApp Traditional Basic edition for students of his courses and practitioners of traditional astrology.