Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features:

 • Financial Module additions:
  • Astro Indicators and statistical analysis
  • Intra-day graphs and intra-day astro indicators analysis
 • Astro Maps
  • Geodetic Maps
  • Johndro Maps
  • Maps for Groups of Charts / Synastry Maps

New Features in each Edition:

AstroApp Pro, and Financial Gold Editions:

 1. Geodetic Maps (4 types: Sepharial and Johndro in 2 coordinate systems).
 2. Group/Synastry Maps: ability to combine unlimited number of charts on a single AstroGeography, Local Space or Geodetic map.
 3. Ability to use any custom objects on all types of maps.
 4. Ability to project any charts including derived ones (returns, progressions, composites, etc) on any map.Ability to project any charts including derived ones (returns, progressions, composites, etc) on any map.
 5. Ability to combine natal and derived charts on a single map. For example, you can show objects from both natal and solar return charts on the same map.
 6. Map Themes can be applied to Synastry maps and to Geodetic Maps.
 7. New Progression rates in the Linear Progression graph module.
 acg with phaethon  acg synastry
 local space custom object  map synastry acg
 map synastry geodetic  chart group select

 Financial Gold Edition:

 1. Astro Indicators:
  • Astro Indicators (3 types) and stock price charts (Candlestick, OHLC, Area).
  • Statistical analysis of correlations between astro indicators and stock prices.
  • Ability to combine multiple astro indicators on the same price chart.Ability to combine multiple astro indicators on the same price chart.
 2. Intra-day data:
  • Intra-day trading data for US markets.
  • 15 minute frequency intervals for the last 5-10 trading dates.
  • Ability to use astro-indicators with intra-day trading data.
 3. More than 20 US companies added or updated.
 area stock indicators astro indicators prices candlestick 
 intraday indicators luminaries  ohlc chart indicators