Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

AstroApp: New Release!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!
Major new features:

 • Financial Module additions:
  • Trading System
  • 462 cryptocurrencies
  • Fibonacci indicators and Pivot points
 • Astro Research
  • Ability to analyze groups of charts for similarities and differences

New Features in each Edition:

AstroApp Pro, and Financial Gold Editions:

 1. Astro Research:
  • Ability to analyze groups of charts for commonalities and differences
  • 13 research criteria
  • Customizable research criteria sets
  • Graphs with standard deviations and predicted vs actual values
group research results  
group research criteria group research results stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Gold Edition:

 1. Trading System:
  • Ability to create and evaluate complex Buy and Sell signals
  • Ability to combine Technical Indicators, Astro Indicators, and Astro Events and incorporate them in your trading strategy
  • Ability to use 22 trading rules
  • Ability to combine trading rules into simple trading formulas and into trading formulas of unlimited complexity
  • Analysis of profitability and risk-reward ratio
  • Comparison of user-defined trading strategies with the buy-and-hold approach
  • Ability to graph entry and exit signals on stock charts
  • Ability to graph hypothetical cash flows for custom and buy and hold trading strategies
 2. 14 new Technical Indicators including Fibonacci Support and Resistance, Pivot Points, Demark support and resistance, and more
 3. 6 new Astro Indicators
 4. Portfolio astro-analysis. For example, you can now quickly check if your portfolio is overweight in stocks that have specific astrological configurations
 5. Support for 462 cryptocurrencies and 155 currencies added. Ability to research crypto-to-currency conversion rates
 6. First trade charts for 22 companies added; 20 charts updated
trading graph buy sell trading system analysis
portfolio astro analysis trading system rules

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedic, AstroApp Pro and Financial Gold Editions:

 1. Vedic Business Astrology: Tarabalam