Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

New release of AstroApp!

We are very excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features:

 • New Interpretation Reports
 • New Mundane Astrology features: Eclipse Activation, Mundane Lots
 • Returns Scanner (Aimed Returns)
 • Financial Module additions: multiple new astro indicators
 • AstroApp APIs: new objects and functions

New Features in each Edition:

AstroApp Free Edition:

1. Point Explorer is now available and can be invoked for planets and house cusps tables by double-clicking on corresponding planetary or cusps positions.

AstroApp Pro and Financial Gold Editions:

 1. Interpretation reports:
  • New Natal interpretation report
  • Horary Interpretation report
  • Sabian Degrees interpretations
  • Five Lunar Mansions interpretation reports (natal, elections, horary)
 2. Mundane Astrology:
  • Eclipse Activation Periods and influence intensity ranges
  • Mundane Arabic Parts
 3. Returns Locations Scanner (Aimed Returns). Ability to search for optimal locations for Solar Returns, Lunar Returns and Planetary Returns.
 4. Aspects and Orbs table
 5. Three new Page Designer Components
 6. Ability to invoke the Point Explorer from the main window by double-clicking on planetary and house cusps positions
 7. 12,000+ Deep Sky objects added
 8. Proportional Wheel styles improvements
returns scanner proportional2 astroapp
aimed solar return scanner aspects orbs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AstroApp API enhancements:

 1. Lilith and other special objects are now available via AstroApp APIs
 2. Additional API utility functions

Financial Gold Edition:

 1. Trading System Module: 9 new astro indicators
 2. 35 new first trade charts added (USA markets)
 3. 30+ USA markets first trade charts updated