Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα έκδοση του AstroApp!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ. . .

Το εργαλείο της επόμενης γενιάς που ορίζετε για επαγγελματίες αστρολόγους

Εγγραφείτε

Σχετικά AstroApp. Επισκόπηση.

Εγγραφείτε...

New Release

We are excited to announce a new release of AstroApp!

Major new features:

 • New Mundane Astrology features
 • I Ching Progressions
 • New Predictive Techniques
 • AstroApp REST APIs and APIs Portal

New Features in each Edition:

AstroApp Pro and Financial Gold Editions:

 1. Mundane Astrology: Moon Families
 2. Solar Arcs hits/events listings
 3. Solar Arcs in Declination method (charts and listings)
 4. New dwarf planets added: Eris, Sedna, Makemake, Haumea
 5. REST APIs. In addition to JavaScript APIs AstroApp now supports REST APIs that can be used on web sites and with mobile applications
 6. Ability to add user-defined aspects
 7. New Page Designer Components
 8. Medical Astrology: Symptoms database updates
 9. 11,000+ Deep Sky objects added
 10. Time Zone and Cities database updates
 11. Transits and Progression listings: performance improvements.
 SolarArcs table moon families 

AstroApp API enhancements:

 1. AstroApp APIs portal that includes API usage and statistics reports
 2. REST APIs
 3. Ability to use AstroApp APIs without AstroApp Pro subscription.

Oriental Astrology Edition:

 1. I Ching Progressions module.

IChing Progressions

 

Financial Gold Edition:

 1. 55 new first trade charts added (USA markets)
 2. 60+ USA markets first trade charts updated (US and European markets).