நாம் AstroApp இன் புதிய வெளியீடு அறிவிக்க மகிழ்ச்சி!

மேலும் வாசிக்க...

நிபுணத்துவ ஜோதிடர்கள் அடுத்த தலைமுறை கருவி தொகுப்பு

சந்தா

அஸ்த்ரோஆப் பயன்பாடு

மேலும் வாசிக்க...

Privacy Policy Statement

Last Updated: November 18, 2011
AstroApp has created this Privacy Policy Statement in order to inform you of our commitment to privacy and to describe our policies for the collection, use, and disclosure of personal information that may be collected by AstroApp when you visit our web sites.
PLEASE REVIEW THIS PRIVACY POLICY BEFORE USING THIS SITE. IF YOU DO NOT AGREE WITH OUR PRIVACY POLICY, DO NOT USE THE SITE. BY SUBMITTING ANY PERSONAL INFORMATION TO THE SITE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS PRIVACY POLICY STATEMENT.

Your use of this site are also subject to the Terms of Use. Please review those Terms of Use for additional detail regarding your use of this site.


GENERAL INFORMATION

IP Addresses and Cookies

Generally speaking, you may visit the site while remaining anonymous and not revealing any personal information.

Our websites automatically log your IP address and domain name, and non-personal information such as the type of web browser you use, to help us administer the sites and to compile statistics such as the number of visitors.

Our websites use cookies to identify you over multiple visits to the site, for example to remember your country and provide country-specific content. Cookies are optional, and you can block or delete them. However, some parts of our websites (e.g. forums, charts calculations pages) will not work without cookies.

It is not possible for a cookie stored by us to be read by any other company's website, nor can a cookie read information from your computer that you have not already provided us with.

Submission of Personal Information

Certain portions of the site may require that you submit some personal information, such as your name, birth date and time, email address, and so on before using those portions of the site. At minimum, you are typically required to register with the site and provide your name or email address before using any of the members only areas of the site. For some services, such as forums, customer support features, registering for events or contests, AstroApp astrological calculation Services, you may have to create an account, and submit additional personal information such as your mailing address.

Use of Personal Information

AstroApp uses information it collects to provide the services and information you select, to better understand its customers, to provide better products and services, and to assist with site administration, such as with troubleshooting any problems, detecting fraud, resolving disputes, and for any purposes deemed necessary or required by AstroApp to enforce the Terms of Use and other terms or conditions applicable to any portion of the site.

We also use this information to send you information about AstroApp, or other topics AstroApp thinks may be of interest to you, such as product information or updates.
WE WILL NEVER SELL OR OTHERWISE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION WITH OTHER COMPANIES, AGENCIES OR THIRD PARTIES.

Aggregation and Use of Anonymous Data

AstroApp may aggregate information provided by you to create anonymous statistical and demographic data. This anonymous data helps AstroApp to understand and know its customer base better. This information will never be sold to other companies or third parties.

Third Parties

AstroApp does not sell to third parties information you have submitted to this site.

On occasion, AstroApp may offer in conjunction with third parties certain services that may require you to share your personal information with that third party as a condition for receiving that service. While AstroApp will treat any information it receives in accordance with this Privacy Policy Statement, AstroApp will not be responsible for the information submitted by you to that third party, and we remind you to review the applicable rules and any third party's applicable privacy policies separately before participating in such service.

Declining Information

If you decline to receive information or cancel your account, AstroApp reserves the right to use the information you previously provided to contact you about administrative matters relating to your use of any portion of the site, your account, or about any issues relating to the Terms of Use, this Privacy Policy, or any other policy then in-effect.


Public Forums for User Materials

Certain portions of the site are designed to offer you the opportunity to post information on the site, including but not limited to information about yourself ("Profile", "User Content"). You should always remember that publicly displayed information is public. For example, you may be permitted to post your resume information, an astrological interpretation report you have created, your natal chart, or to post messages in any chat rooms, message boards, forums, mailing lists, and/or news groups this site makes available to its users. If you use a forum, bulletin board or chat room on an AstroApp website you should be aware that any information you share is visible to other users. Personally identifiable information you submit to one of these forums can be read, collected, or used by other individuals to send you unsolicited messages. AstroApp is not responsible for the personally identifiable information you choose to submit in these forums.

Please see the Terms of Use for additional terms related to AstroApp’s forums and posting of User Content.


Law Enforcement

As noted in the Terms of Use, AstroApp intends to cooperate with any order or request from law enforcement officials or a court of competent jurisdiction for information as to the identity of individuals submitting or posting information to AstroApp or on this site. Such orders or requests supersede the terms of this Privacy Policy. Similarly, notifications of claimed copyright infringement, counter notifications or other information submitted to and necessary to process a notification are also exempt from this Privacy Policy.


Links to Other Sites and Advertising

This site may display advertisements and/or links to third parties. AstroApp is not responsible for the privacy practices or the content of those websites. Please refer to that company's privacy policy for further information.


Surveys

From time to time AstroApp may make online surveys or polls available to users of the site. Participation in those surveys is voluntary. Some online surveys and polls may ask participants for personal information, such as an email address, in addition to requesting answers to survey questions. AstroApp may use that personal information to contact the participant if necessary, or as otherwise described above. AstroApp may make the results of any survey publicly available, although AstroApp will not attribute any particular response to you without your permission.


SECURITY

General Issues

Generally speaking, this site has security measures in place to protect against the loss, misuse and alteration of the information under our control. Since the site under general usage does not collect financial information, AstroApp uses the standard internet connections for those general usage portions of the site, without secured sockets.


Specific Services

This site may provide certain additional, optional services that may use additional security measures to protect the information, such as financial information, provided by you to obtain the service. Those additional security measures may vary, depending upon the particular service offered. You will be informed of any specific security measures at the time you register for a particular service. Please review that information for further detail.


Site Registration

In some cases, you may be prompted to register with the site to undertake a particular site activity or obtain a particular service. As part of that registration, you may be asked to choose your own password. AstroApp reminds you to protect your password, and not provide it to others to use. Allowing others to access and use your account and password can compromise the security of your information. AstroApp disclaims any responsibility or obligation for your decision to provide your password to others.


CHANGES TO THIS POLICY

If and when AstroApp makes changes to this site, AstroApp may have to update this Privacy Policy Statement to better reflect those changes. But no update to this Privacy Policy Statement will, in itself, alter the choice you already made about how AstroApp can use your personal information. Because changes to this site or updates to this Privacy Policy Statement may occur, you should review this Privacy Policy Statement from time to time. Remember, your decision to continue using this site after this Privacy Policy Statement is updated will signify that you have agreed to any new terms.


ACCEPT/DECLINE

Typically you accept to receive communications when you submit information to the site. If you wish to remove your information from the site registration database and no longer receive future communications or use any services, you may do so through any of the methods described below. Please note that it may take us a reasonable amount of time to process your request.

The Profile section of this site may permit you to change a previous selection and decline to receive further communications, or to delete your registration.
You can send an email to இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். for assistance in deleting/changing your prior selections.

CORRECT/UPDATE

This site gives users the following options for changing and modifying information previously provided.

The Profile section of this site may permit a registered user to change or modify information previously provided.
You can send an email to இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். for assistance in deleting/changing your prior selections.

CONTACTING THE WEB SITE

If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this site, you can contact the Manager at the following email: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்..


NOTICE TO EUROPEAN USERS

Please note that the information you enter on the site or otherwise provide to AstroApp, may be transferred outside of the European Economic Area, for purposes of processing, by AstroApp a company located in U.S.A., or authorized partners, located worldwide, in order to provide this site and its services to you. You are advised that the United States uses a sectoral model of privacy protection that relies on a mix of legislation, governmental regulation, and self-regulation. You are further advised that the Council of the European has found that this model does not provide "adequate" privacy protections as contemplated by Article 25 of the European 's Data Directive. (Directive 95/46/EC, 1995 O.J. (L 281) 31).

Article 26 of the European 's Data Directive allows for transfer of personal data from the European to a third country if the individual has unambiguously given his consent to the transfer of personal information, regardless of the third country's level of protection.

By agreeing to this Policy, you consent to the transfer of all such information to the United States and the processing of that information as described in this Policy.

Login/ Logout (mobile)