Λογισμικό Αστρολογίας on-line

 

Το AstroApp είναι το πρώτο επαγγελματικό λογισμικό Αστρολογίας βασισμένο στο διαδίκτυο.

astrology
To AstroApp περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του προηγμένου λογισμικού Αστρολογίας και θα είναι διαθέσιμο στα σύννεφα(Clouds). Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διορθώσεις, εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις ή σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συνεχίσετε με βάσεις δεδομένων για τα ωροσκόπια σας κάθε φορά που θα αγοράσετε ένα νέο υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, Mac ή iPad. Το μόνο που χρειάζεστε για να εκτελέσετε το AstroApp είναι το πάθος για την αστρολογία , το διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης σας!
Το AstroApp προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από συναρπαστικά χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν αλλού. Εκείνοι που ασκούν την Μεσαιωνική Αστρολογία θα εκτιμήσουν μεσαιωνικούς αλγόριθμους μαγείας, Διανομές, Profections, και οδηγίες για 10 είδη της Πρωτοβάθμιας . Διαγράμματα Κρίσης και ανατομικές προβολές είναι διαθέσιμα στην ιατρική μονάδα Αστρολογίας.
Η Mesoamerican σχολή της αστρολογίας αντιπροσωπεύεται από τη Μάγια με πλανητικά Ωροσκόπια. Σύγχρονοι αστρολόγοι θα απολαύσετε τα χαρακτηριστικά, όπως ενότητες για χρυσά ωροσκόπια, ωροσκόπια προσωπικότητας, λεπτομέρειες για 100.000 αστεροειδείς και ούτω καθεξής.
Με το AstroApp απλά εγγράφεστε για ένα δωρεάν ή Premium μέλος και μπορείτε πάντα να ανανεώσετε ή να τερματίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Το AstroApp είναι εντελώς βασισμένο στο διαδίκτυο.(web-based), μπορείτε να το εκτελέσετε σε όλους τους υπολογιστές και σε Mac (iMac, MacBook και ούτω καθεξής), iPad, PC και σχεδόν σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Modern Astrology Tools

 • AstroDynes

  AstroDynes (also knowns as CosmoDynes)

  AstroDyne objects and graphs
  astrodynes all1
  More graphs/stats options
  astrodynes all2
  Click Image to Enlarge Click Image to Enlarge
  AstroDynes Houses
  astrodynes houses
  CosmoDynes Planets
  astrodynes planets
  Click Image to Enlarge Click Image to Enlarge
  CosmoDynes Signs Scoring
  astrodynes signs
  AstroDynes Page
  astrodynes page
  Click Image to Enlarge Click Image to Enlarge
 • House Systems

  tables house systems
  Click Image to Enlarge
   
 • Uranian Astrology

  • In-mundo Sums.
  • Sums in Azimuth.

  Midpoints Aspects
  midpoint aspectsPlanet Sums
  sumsMidpoints Tree
  midpoints treeActroLocality Aspects
  acg aspects

 • Locational Astrology

  local horizon map
  Charts of Relocation
  Locality Charts:
  • Geodetic (longitude) chart
  • Geodetic (RA) chart
  • Johndro (longitude) chart
  • Johndro (RA) chart

  Local Horizon Map
  AstroMaps
  Relocation Finder

  Relocation Finder tool:  
  relocation tool  
 • Planets/Celestial Bodies Information

  planetary details
  Click Image to Enlarge
   
 • Aspects Tools

  Aspects Gridaspects grid

  Aspects to House Cusps

  house cusp aspects

   

  •  Aspects with applying and separating aspects data
  • Aspects and distances between planets
  • Whole Sign Aspects
  • Aspects Perfections
  • In Mundo Aspects
  • Aspects to House Cusps
  • Aspects to Fixed Stars
  • Bindhu Table / Partile Aspects
  • Aspects between charts
  • Aspect Patterns:
   • Stellium (2, 3, 4 5+ stellium variations)
   • T-Square
   • Grand Trine
   • Yod
   • Hammer of Thor
   • Huber Learning (4 Huber patterns in total)
   • Grand Cross
   • Wedge
   • Kite
   • Mystic Rectangle
   • Hard Rectangle
   • Focused Yod
   • Rosetta
   • All
   • Double Yod
   • Square Key
   • Quintile Kite
   • Cradle
   • Pentagram
   • Star of David
  • Ability to calculate aspects using aspect orbs and moeties
  • Various Aspect highlighting modes in charts

   

 • Gauquelin Sectors

  Gauquelin Sectors
  Gauquelin Sectors
  Click Image to Enlarge 
   
 • Huber Astrology

  Gen. Planetary Hours Wheel
  gph wheel
  Click Image to Enlarge 

  Dispositors Chains 
  gph dispositors chains
  Click Image to Enlarge

  Synastry Aspects in Gen. Planetay Hours
  gph bi wheel
  Click Image to Enlarge
  The Generalized Planetary Hours (G.P.H) is a new system of planets placements discovered by Bob Makransky.
  The following G.P.H features are currently supported:
  • Generalized Planetary Hours Wheel.
  • Aspects and hour distances for all objects.
  • Aspects Pattern search.
  • Dispositors chains (including Chaldean order numbers and corresponding Chakras listing).
  • Mutual receptions by Hours and Signs.
  • BiWheels using Generalized Planetary Hours method.
  • Synastry Aspects in Generalized Planetay Hours.
  • Ability to choose between Topocentric and Campanus calculations methods.

  To learn more about this system, please check the Generalized Planetary Hours article by Byb Makransky
     
 • Rudhyar's Quadrants

  Rudhyar's Quadrants
  rudhyar quadrants
  Click Images to Enlarge
   
 • WvA

  Fictitious planets of WvA school of Astrology (aka Dutch school of Ram):
  1. Persefone
  2. Hermes
  3. Demeter

  Ascendant Parallel Circle house system.

   
 • Miscellaneous

   

   

  • Persona Charts
  • Equilibrium/superimposed charts
  • Draconic charts (and related planetary charts)
  • Golden Sections charts
  • Planetary Nodes chart
  • Decanates Chart (Helmut Licht/Alan Leo)
  • Transformation charts (8 types)
  • Harmonics:
   • Regular
   • Age harmonics
   • Planetary Arcs harmonics (2 types)
   • All Harmonics placements
 • Generalized Planetary Hours

  Gen. Planetary Hours Wheel
  gph wheel
  Click Image to Enlarge 

  Dispositors Chains 
  gph dispositors chains

  Click Image to Enlarge
  Synastry Aspects in Gen. Planetay Hours
  gph bi wheel
  Click Image to Enlarge

  The Generalized Planetary Hours (G.P.H) is a new system of planets placements discovered by Bob Makransky.
  The following G.P.H features are currently supported:
  • Generalized Planetary Hours Wheel.
  • Aspects and hour distances for all objects.
  • Aspects Pattern search.
  • Dispositors chains (including Chaldean order numbers and corresponding Chakras listing).
  • Mutual receptions by Hours and Signs.
  • BiWheels using Generalized Planetary Hours method.
  • Synastry Aspects in Generalized Planetay Hours.
  • Ability to choose between Topocentric and Campanus calculations methods.

  To learn more about this system, please check the Generalized Planetary Hours article by Byb Makransky
     

   

 • Planet-Centered

  • Planet-Centered charts (all planets)
  • Asteroid-Centered charts - ability to create asteroid-centered charts for all 100,00 asteroids

  Zodiac Variations

  • Draconic Zodiac
  • Planet-based Zodiac (all planets)
  • Asteroid-based Zodiac (for all available asteroids)

   

 • Sidereal Astrology

  • 30 ayanamsas
  • Cyril Fagan's Novenic Chart (Sexascope)
  • Precessed progressions
  • Returns: precessed/sidereal, Kinetic, phase, conversed and other returns.
  • Ability to use ancient Hellenistic and Medieval techniques with various sidereal settings.
 • Fictitious Planets

  Uranian/Hamburg Planets:

  • Cupido
  • Hades
  • Zeus
  • Kronos
  • Apollon
  • Admetos
  • Vulkanus
  • Poseidon

  Other Ficticious and Unknown planets:

  • Isis
  • Nibiru
  • Harrington
  • Neptune (Leverrier)
  • Neptune (Adams)
  • Pluto (Lowell)
  • Pluto (Pickering)
  • Vulcan
  • White Moon (Selena)
  • Proserpina
  • Waldemath
  • Phaethon - the planet that disintegrated into what is presently known as the Asteroids Belt

  WvA school:

  • Persefone
  • Hermes
  • Demetr

  Special Points:

  • Vertex
  • Equatorial ASC according to Koch
  • Co-ASC according to Koch
  • Co-ASC according to Munkasey
  • Polar ASC according to Munkasey
  • Nonagesimal MC and IC

  Dwarf Planets:

  Besides Fictitious planets, AstroApp supports hundreds of thousands of asteroids and also the following dwarf planets:

  • Sedna
  • Makemake
  • Haumea
  • Eris
 • Dark Stars

  Dark Star module is based on the works of Bernard Fitzwalter and Raymond Henry.
  Dark Suns (or Dark Stars) are the alternative focal points of the planets and asteroids orbiting the Sun.
  AstroApp support the ability to create charts with Dark Stars for all the major planets.
  Additionally, you can view the details/position for 20 related fictitious bodies including Lilith (3 versions), Priapus, Dark Suns for all the planets, Dark Stars for major asteroids and Phaethon.
   
 • Declination

  Kt Boehrer Diagram and Table  
  declinations diagram
  • Kt Boehrer Diagram and Table
  • Declination Wheel style
  • Midpoints in Declination

  Declination Wheel style  
  declinations style  
 • Vertical Zodiac

  Vertical Zodiac according to Helmut Licht.
  vertical zodiac
  • Vertical Zodiac Chart
  • Vertical Zodiac details table
  • Vertical Zodiac Page Designer component
 • Dirah Academy

  • Western Astrology: Planetary Strength
  • Vedic Astrology: Planetary Strength
  Western Planetary Strength table and graph: Dirah Bala: Vedic Planetary Strength:
  dira western planetary strength dirah vedic strength planets