Λογισμικό Αστρολογίας on-line

 

Το AstroApp είναι το πρώτο επαγγελματικό λογισμικό Αστρολογίας βασισμένο στο διαδίκτυο.

astrology
To AstroApp περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του προηγμένου λογισμικού Αστρολογίας και θα είναι διαθέσιμο στα σύννεφα(Clouds). Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διορθώσεις, εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις ή σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συνεχίσετε με βάσεις δεδομένων για τα ωροσκόπια σας κάθε φορά που θα αγοράσετε ένα νέο υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, Mac ή iPad. Το μόνο που χρειάζεστε για να εκτελέσετε το AstroApp είναι το πάθος για την αστρολογία , το διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης σας!
Το AstroApp προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από συναρπαστικά χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν αλλού. Εκείνοι που ασκούν την Μεσαιωνική Αστρολογία θα εκτιμήσουν μεσαιωνικούς αλγόριθμους μαγείας, Διανομές, Profections, και οδηγίες για 10 είδη της Πρωτοβάθμιας . Διαγράμματα Κρίσης και ανατομικές προβολές είναι διαθέσιμα στην ιατρική μονάδα Αστρολογίας.
Η Mesoamerican σχολή της αστρολογίας αντιπροσωπεύεται από τη Μάγια με πλανητικά Ωροσκόπια. Σύγχρονοι αστρολόγοι θα απολαύσετε τα χαρακτηριστικά, όπως ενότητες για χρυσά ωροσκόπια, ωροσκόπια προσωπικότητας, λεπτομέρειες για 100.000 αστεροειδείς και ούτω καθεξής.
Με το AstroApp απλά εγγράφεστε για ένα δωρεάν ή Premium μέλος και μπορείτε πάντα να ανανεώσετε ή να τερματίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Το AstroApp είναι εντελώς βασισμένο στο διαδίκτυο.(web-based), μπορείτε να το εκτελέσετε σε όλους τους υπολογιστές και σε Mac (iMac, MacBook και ούτω καθεξής), iPad, PC και σχεδόν σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Financial Astrology

 • AstroApp Financial Edition

  Introduction to AstroApp Financial Edition

  We have teamed up with a world-renown astrologer and financial researcher Bill Meridian to give you the first Financial Astrology Software in the Cloud.

  Most important features of AstroApp Financial Edition include:

  • Multiple techniques from Bill Meridian's Planetary Stock Trading III and IV books (planetary portfolios, price wheels, etc)
  • Bill Meridian's database of First Trade charts for USA; also first trade horoscopes for the following markets: United Kingdom, UK, Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, India, Canada, United Arab Emirates, Australia, and Hong Kong (more than 9,780 charts in total). Regular updates are also provided
  • Bill Meridians database of Incorporation horoscopes for Abu Dhabi and Dubai markets
  • Database of 134,400+ companies covering 12 countries and 15 markets
  • Live (close of day) stock trading prices and volume data streams from the US and Australian markets with the ability to produce graphs and analyze using various transits and events data
  • ~25 years of historical data for US markets (stocks and selected ETFs)
  • FOREX end of day data, ability to use FOREX currency conversion data with technical indicators, astrological indicators, Trading and Research modules.
  • 157 currencies supported
  • Crypto - end of day data for cryptocurrencies. Crypto currencies research using astrological indicators, technical indicators, Gann, Trading System, Research modules, etc.
  • 575 crypto currencies are supported
  • Intra-day USA markets data (15 mins intervals for the last 7 to 14 trading days)
  • Bitcoin and other cryptocurrencies conversion: 463 cryptocurrencies and 156 currencies
  • Cryptocurrency conversion rates and transits
  • Very advanced Financial stock charts search with complex Boolean search criteria (including result set filters like AND, NOT, Exclusive OR, etc), data sets combinations, and so on
  • Financial Charts analysis/stats
  • Portfolios. Ability to analyze portfolio charts for commonalities
  • W.D Gann Planetary Support / Resistance lines
  • 15 Astro Indicators
  • Statistical analysis of trading prices correlations with astro significatorsStatistical analysis of trading prices correlations with astro significators
  • 93 technical indicators, ability to combine multiple indicators
  • Ability to combine technical analysis charts with Astro Events / Transits
  • Advanced Trading System. Ability to define and evaluate complex trading strategies based on 22 trading rules, based on technical indicators, astro events, groups of events, astro indicators
  • Composite Planetary Cycles and Stocks Prices (Geocentric, Heliocentric, Topocentric)
  • Planetary Cycles and Currency Exchange Rates
  • Transits / Stock pricing / Trading Volume Graphs
  • Research Module that supports research for stocks, commodities and FOREX currencies
  • Research events listing, ability to export events to Excel and XML for further offline research
  • Bradley Siderograph
  • US Economy Activity Cycle index
  • EPS - Quarterly Earnings Calendar and Transits (Earnings Announcements charts)
  • Ability to use both Tropical and Sidereal Zodiac (30+ ayanamsas) in Research and Transit modules
   Companies Data  Bill Meridian's database of First Trade charts
   companies  fin import update
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Price Wheel  Comprehensive Search
   fin price wheel  fin search
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Search Results  Charts Groups Analysis
   fin search results  companies stats
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Stock Prices and Transits  Stock Prices and Transits Zoom View
   fin stock graph  fin stock graph first trade zoom
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Stock Performance comparison 1  Stock Performance comparison 2
  fin graph comparison1 fin graph comparison2
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Transits, Stock Prices and Market Volatility  Astrological/Astronomical Events Analysis
  fin graph with volatility research graph bars
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
  Candlestick: Astro Indicators  OHLC chart with Astro Indicators
  astro indicators prices candlestick ohlc chart indicators
   Area graph with Astro Indicators  Candlestick 10 days zoom
  area stock indicators astro indicators prices zoom days
   Intra Day trading with Astro Indicators  Trading Strategy with Entry and Exit points
  intra day  trading graph buy sell
  Portfolio Astro Analysis  Donald Bradley Siderograph
  portfolio astro analysis  bradley siderograph
  Planetary Cycles Form: Planetary Cycles and Equity Prices:
  financial astrology cycles financial astrology planets cycles
  Cycles and Indicators      Cycles, Indicators and Events   
  financial cycles astrology financial events cycles indicators astrology
 • Trading System

  1. Ability to define Buy and Sell rules using:
   • 93 Technical Indicators
   • 15 Astro Indicators
   • Custom Astro Events and groups of events
  2. Astro Events can be created using formulas of unlimited complexity
  3. Ability to define trading strategies based on 22 rules:
   • Crossed Down Indicator
   • Crossed Up Indicator
   • Crossed Down Value
   • Crossed Up Value
   • In Pipe / Values
   • In Pipe / Indicators
   • In Slope / Values
   • In Slope / Range
   • Equal to Value
   • Equal to Indicator
   • Is Falling During Period
   • Is Rising During Period
   • Over Indicator
   • Over Threshold
   • Highest During Period
   • Lowest During Period
   • Stop Gain
   • Stop Loss
   • Under Indicator
   • Under Threshold
   • Wait
   • Events
  4. Ability to combine multiple buy and sell rules into complex trading strategies using AND, OR, XOR, NOT operands
  5. Ability to analyze profitability of such trading strategies
  6. Ability to compare trading strategies with Buy and Hold
  7. Price charts of entry/exit events
  8. Cash flow graphs
  Trading Chart with buy and sell signal Cash Flow
  trading graph buy sell cash flow
  Trading Strategy Rules  
  trading system rules trading system rules2
  Trading Strategy Analysis  
  trading system analysis  
 • Research

  • Detailed analysis of any user-defined astrological and astronomical events
  • Research price correlations between astronomical and astrological events
  • Compare profitability of price correlations for different events, for individual stocks and portfolios
  • Ability to merge research results to study cumulative effects.
  • View price correlations as tables and graphs (multiple graph types such as lines, bars, radar, areas and so on)
  • Rate astronomical and astrological events
  • Ability to use sidereal Zodiac, 30 predefined and also user-defined ayanamsas.
  • Ability to filter buy and sell events by week days and calendar months.
  • Ability to filter buy and sell events based on Zodiac Signs in which events occur
  • Ability to analyze trades profitability using Long and Short strategies.
   Areas graph  Research: bars chart
   research graph areas  research graph bars
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
  Clickable Research Graph Long and Short Trades Profitability testing
  financial research financial research profitability testing
   Radar graph/analysis  Lines graph
   research graph radar  research graph1
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Horizontal bars and saving functionality  Days stats with Doughnuts graphs
   research graph bar save  research graph doughnuts details
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Research setup  Research criteria configuration 1
  finance research research criteria create
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
  Research Results table view  
  financial research table  
 • Strategies

  • Define your investment and trading strategies based on astronomical and astrological events.
  • Analyze and compare your strategies.
  • Benchmark your strategies against the Buy and Hold profitability.
  • Define Investment Strategies based on your Research analysis
   Strategies module  Strategies results
   Strategies module  Strategies results
   Click Image to Enlarge  Click Image to Enlarge
   Criteria configuration  
   Criteria configuration
   Click Image to Enlarge
 • Charts Scanning

  Advanced Search for Financial charts:
  The Advanced Search module can be used to scan the first trade horoscopes database based on a huge number of criteria and criteria combinations.

   

  Building first trade horoscopes scanning criteria:
  financial charts scan
  Available search criteria:
  1. Sign placements (including 12 tropical signs and 13th sign Zodiac)
  2. Sign stats (number of objects in signs or sign types)
  3. House placements (individual houses, house types)
  4. By Aspects between planets
  5. By Aspects between planets and ecliptic points.
  6. By Aspect Patterns (26 patterns available)
  7. By phases between any objects
  8. By Dignities placements
  9. By rulers over specified objects.
  10. By Traditional Considerations
  11. By position in various coordinate systems
  12. By Speed
  13. By direction of the motion
  14. By sect placements of planets
  15. By chart sect
  16. By midpoint aspects.
  17. Search by IPO (first trade) dates.

   

  Search criteria can be combined into complex formulas using the following operators:
  AND
    OR
  XOR
  NOT
  Additionally, you can use parentheses expressions to combine search parameters and create search criteria of unlimited complexity.

  All Search Criteria can be saved and then reused with a couple of mouse clicks.
 • Gann

  Gann Planetary Lines module:

  1. Classical Gann planetary support and resistance lines based on transits.
  2. Gann planetary support and resistance module for the First Trade charts.
  3. Geocentric, Heliocentric, and Topocentric calculations.
  4. Ability to combine different coordinates calculations for the same planets (such as Heliocentric with Geocentric).
  5. Ability to set the Price to Longitude scale.
  6. Configurable harmonic values.
  7. Ability to calculate Gann lines for Open, Close, High, Low, and Average daily prices.
  8. Clockwise and Counterclockwise longitude projections.
  9. Three stock chart styles: Candlestick, OHLC, and Area.
  10. Ability to combine and show multiple Gann planetary lines on a single chart.
  11. Ability to combine Heliocentric and Geocentric calculations for the same planets.
  12. Ability to evaluate Statistical Correlations between price movements and astro indicators.
  Planetary lines calculation: Planetary resistance line on the candlestick chart:
  gann planetary lines gann planetary lines chart
  Multiple Indicators: Multiple Indicators: Zoomed in view:
  multiple indicators multiple indicators zoomedIn
  Correlation between price movements and astro indicators:  
  stock astro correlations  
 • Astro Indicators

  Astro Indicators:

  1. Essential Dignities
  2. Accidental Dignities
  3. Complete Dignities
  4. Longitude
  5. Latitude
  6. Distance (AU)
  7. Speed
  8. Speed in Latitude
  9. Speed in AU

  Ability to use Astro Indicators with historical close of day data and intra-day data.
  Statistical correlations between astro indicators and stock prices.

  Candlestick graph with Astro Indicators OHLC chart with Astro Indicators
  astro indicators prices candlestick ohlc chart indicators
  Area chart with Astro Indicators Candlestick 10 days zoom
  area stock indicators astro indicators prices zoom days
  Intra Day trading with Astro Indicators Intra Day with Astro Indicators for Luminaries
  intra day intraday indicators luminaries
  Astro Indicators selector  Cycles with Astrological and Technical Indicators
  astro indicators  cycles astro technical indicators
 • Technical Indicators

  Technical Indicators
  1. Absolute Indicator,
  2. Acceleration/Deceleration,
  3. ADX,
  4. Amount,
  5. Aroon Down,
  6. Aroon Oscillator,
  7. Aroon Up,
  8. ATR,
  9. Awesome Oscillator,
  10. Bearish Engulfing,
  11. Bearish Haram,
  12. Bollinger Band: Lower,
  13. Bollinger Band: Middle,
  14. Bollinger Band: Upper,
  15. Bollinger Band Width,
  16. Bullish Engulifing,
  17. Bullish Harami,
  18. CCI,
  19. Chaikin Money Flow,
  20. Chaikin Oscillator,
  21. Chandelier Exist Long,
  22. Chandelier Exist Short,
  23. Close Location Value,
  24. CMO,
  25. Coppock Curve,
  26. Double EMA,
  27. DPO,
  28. DX,
  29. Gain,
  30. Highest Value,
  31. HMA,
  32. Ichimoku Chikou Span,
  33. Ichimoku Senkou Span,
  34. III,
  35. Loss,
  36. Lower Shadow,
  37. Lowest Value,
  38. MACD,
  39. Mass Index,
  40. Max Price,
  41. Mean Deviation,
  42. Median Price,
  43. Min Price,
  44. Minus DII,
  45. Minus DMI,
  46. %B,
  47. Periodical Growth Rate,
  48. Plus DII,
  49. Plus DMI,
  50. PPO,
  51. Previous Week Value,
  52. Price Variation,
  53. Random Walk Index: High,
  54. Random Walk Index: Low,
  55. RAVI,
  56. Real Body,
  57. ROC,
  58. ROCV,
  59. RSI,
  60. SMA - Simple Moving Average,
  61. Sigma,
  62. Simple Linear Regression,
  63. Standard Deviation,
  64. Standard Error,
  65. Stochastic Oscillator DI,
  66. Stochastic Oscillator KI,
  67. Stochastic RSII,
  68. Three Black Crows,
  69. Three White Soldiers,
  70. TR,
  71. Triple EM,
  72. Typical Price,
  73. Ulcer Index,
  74. Upper Shadow,
  75. Variance,
  76. "VWAP,
  77. Williams RI,
  78. WMA,
  79. ZLEMA
  80. Fibonacci Support,
  81. Fibonacci Resistance,
  82. Pivot Points,
  83. Demark Pivot Points,
  84. Demark Support,
  85. Demark Resistance,
  86. Standard Pivot Point Support 1,
  87. Standard Pivot Point Support 2,
  88. Standard Pivot Point Support 3,
  89. Standard Pivot Point Resistance 1,
  90. Standard Pivot Point Resistance 2,
  91. Standard Pivot Point Resistance 3,
  92. Lowest Value
  93. Bearish Haram

   Technical Indicators

  technical indicators

  Bollinger Bands with Astro Events

  technical indicators transits bollinger band

  Technical Indicators with Transit 

  technical indicators with transits

  Cycles with Technical and Astrological Indicators

  cycles astro technical indicators