Λογισμικό Αστρολογίας on-line

 

Το AstroApp είναι το πρώτο επαγγελματικό λογισμικό Αστρολογίας βασισμένο στο διαδίκτυο.

astrology
To AstroApp περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του προηγμένου λογισμικού Αστρολογίας και θα είναι διαθέσιμο στα σύννεφα(Clouds). Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διορθώσεις, εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις ή σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συνεχίσετε με βάσεις δεδομένων για τα ωροσκόπια σας κάθε φορά που θα αγοράσετε ένα νέο υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, Mac ή iPad. Το μόνο που χρειάζεστε για να εκτελέσετε το AstroApp είναι το πάθος για την αστρολογία , το διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης σας!
Το AstroApp προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από συναρπαστικά χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν αλλού. Εκείνοι που ασκούν την Μεσαιωνική Αστρολογία θα εκτιμήσουν μεσαιωνικούς αλγόριθμους μαγείας, Διανομές, Profections, και οδηγίες για 10 είδη της Πρωτοβάθμιας . Διαγράμματα Κρίσης και ανατομικές προβολές είναι διαθέσιμα στην ιατρική μονάδα Αστρολογίας.
Η Mesoamerican σχολή της αστρολογίας αντιπροσωπεύεται από τη Μάγια με πλανητικά Ωροσκόπια. Σύγχρονοι αστρολόγοι θα απολαύσετε τα χαρακτηριστικά, όπως ενότητες για χρυσά ωροσκόπια, ωροσκόπια προσωπικότητας, λεπτομέρειες για 100.000 αστεροειδείς και ούτω καθεξής.
Με το AstroApp απλά εγγράφεστε για ένα δωρεάν ή Premium μέλος και μπορείτε πάντα να ανανεώσετε ή να τερματίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Το AstroApp είναι εντελώς βασισμένο στο διαδίκτυο.(web-based), μπορείτε να το εκτελέσετε σε όλους τους υπολογιστές και σε Mac (iMac, MacBook και ούτω καθεξής), iPad, PC και σχεδόν σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Maps

 • Maps

  1. AstroApp supports several Astrological Maps. The main technique also known as A*C*G™, Astrocartography™, Astro*Carto*Graphy™, Astro-geography and Astro-Mapping, was originally pioneered by Brigadier Firebrace, and then later popularized by Jim Lewis.
  2. Local Space Astro Maps (using classical method and the method of Rhumb lines).
  3. Geodetic Maps (in Longitude and RA)
  4. Johndro Maps  (in Longitude and RA)
  5. Maps of Solar Eclipse paths (2 centuries of data).
  6. Ptolemaic Climes.
  7. Chorography according to Bonatti.
  8. Mapping Natural Disasters:
   • Real-time Astrolocality maps of Earthquakes
   • Real-time Astrolocality maps of the Coronavirus (COVID-19) spread with statistics on active cases, deaths and recovered cases
  9. Theme Maps
  10. Map Themes editor. Ability to create your own theme maps, use custom points, asteroids, arabic parts, etc with AstroCartoGraphy and Local Space maps.
  11. Synastry Maps and Group Maps - ability to combine multiple charts on a single map.
  12. Ability to project any chart on the Map, including derived charts such as Midpoints synastry, Returns, Progressed charts, etc.
  13. Ability to project charts with any custom objects on Maps (such as asteroids, stars, fictitious planets, Arabic parts, Dark Stars and so on).
  14. Ability to project aspects for any object on AstroCartoGraphy maps and Geodetic Maps.
  15. Ability to filter aspects by value and by direction (dexter/sinister).
  16. Ability to add Midpoints to AstroCartoGraphy maps and Geodetic Maps.
  17. Ability to add Planetary Sums to AstroCartoGraphy maps and Geodetic Maps.
  18. Ability to zoom to street levels
  19. ACG and geodetic lines are clickable
  Phaethon on the Atro map Synastry Map Theme: Moon from 2 charts
  acg with phaethon map synastry acg
  Local Space Astrology Local Space Astrology
  local space astromap local space astro rhumb
  Earthquakes Astro Maps Maps of Solar Eclipses (Visibility Paths)Maps of Solar Eclipses (Visibility Paths)
  earthquakes astrocartography solar eclipse path
  Coronavirus Astrology Coronovirus and Midpoints Planetary Sums
  coronavirus astrology coronavirus astrocartography planet sums
  Coronavirus (COVID-19) Statistics  
  covid19 stats astrocartography  
  Coronavirus ACG and Midpoints COVID-19 astro maps Zoomed Midpoints
  coronavirus astrocartography midpoints coronavirus astro acg midpoints zoomed
  Synastry Map Theme Synastry Geodetic Map
  acg synastry map synastry geodetic
  Geodetic Map Group Charts Selector
  geodetic astro map chart group select
   Clickable AstroCartoGraphy lines  Street level zooming
  acg map details line click   acg map street zoom
  Free AstroMap Example